Cách dùng hàm wp_list_pluck

Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đoạn code lấy một mạng các id lấy về từ một câu truy vấn cho trước đó là hàm wp_list_pluck

 

$latest = new WP_Query( array (

‘orderby’               => ‘rand’,

‘posts_per_page’        => 3

));

$post_ids = wp_list_pluck( $latest->posts, ‘ID’ );

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *