Cách tăng time excute cho host

Có những lúc bạn cần tăng thời gian thực thi của host để import dữ liệu vào nhất là khi bạn sử dụng các theme có sẵn.Ta phải cài dữ liệu demo điều này đòi hỏi phải tăng thời gian thực thi cho host

Ta vào phần php version của host chọn switch to php option sau đó chỉnh các thông số theo yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *