Cách thêm thẻ (tag) cho post type

Như cách bạn cũng đã biết tag (thẻ) rất có ích cho bạn khi bạn muốn seo bài viết. Vậy phải làm sao để thêm tag vào post type ?

Đầu tiên ta phảỉ add thẻ tag vào cho post type bằng cách thêm dòng sau vào ‘taxonomies’ => array(‘post_tag’)

Sau đó để hiển thị tag cho post type ta khai báo đoạn code sau vào file functions.php

function myTagFilter($query) {

$post_type = $_GET[‘type’];

if (is_tag()){

if (!$post_type) {

$post_type = ‘any’;

}

$query->set(‘post_type’, $post_type);

}

return $query;

};

add_filter(‘pre_get_posts’,’myTagFilter’);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *