Chia sẻ kinh nghiệm khi bị lỗi pure spam

Tháng trước mình có làm 1 website cho khách hàng.Công việc đơn giản chỉ là nhân bản từ 1 web có sẵn rồi chỉnh màu sắc này nọ.Nhưng cái đáng nói là mình lấy luôn database của website gốc.Lúc đầu tưởng xóa bài viết và các trang ra khỏi thùng rác tức là xóa hoàn … Đọc tiếp “Chia sẻ kinh nghiệm khi bị lỗi pure spam”

Cách import font trong file css

Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách import 1 font vào file css.Trước tiên bạn phải  có các file của font đó thường có định dạng ttf. Sau đó bạn chép đoạn code sau bỏ vào file css Ta dùng cách fomt face @font-face {           font-family: ‘helveticaneue’;           src:url(../font/helveticaneue.ttf);           font-weight: normal;           … Đọc tiếp “Cách import font trong file css”

Cách tăng time excute cho host

Có những lúc bạn cần tăng thời gian thực thi của host để import dữ liệu vào nhất là khi bạn sử dụng các theme có sẵn.Ta phải cài dữ liệu demo điều này đòi hỏi phải tăng thời gian thực thi cho host Ta vào phần php version của host chọn switch to php … Đọc tiếp “Cách tăng time excute cho host”

Lỗi khi chuyển sang host mới ( phiên bản php quá mới)

Có bao giờ bạn chuyển web sang một cái host mới và bộng dưng web nó báo lỗi mysqli_real_connect. Nếu chưa gặp thì bạn đã may mắn rồi đấy còn gặp rồi thì hãy xem bài viết này để biết cách khắc phục nhé Khi host cập nhật phiên bản php mới 5.6 thì website … Đọc tiếp “Lỗi khi chuyển sang host mới ( phiên bản php quá mới)”

Cắt chữ trong tiêu đề bài viết

Có nhiều hàm cắt chữ trong tiêu đề bài viết (cắt bớt số chữ) nhưng đa phần khi cắt nó sẽ bị lỗi tiếng việt ví dụ (những khuyến mãi nó cắt thành những khuye61~) Mình xin giới thiệu các bạn hàm cắt chữ như sau bạn chỉ cần bỏ vào file functions.php của theme … Đọc tiếp “Cắt chữ trong tiêu đề bài viết”

Cách lấy ảnh thumbnail youtube tự động

Chép đoạn code sau vào chỗ cần lấy hiển thị ảnh thumbnail <?php $url = $value[‘url’]; preg_match(‘%(?:youtube(?:-nocookie)?\.com/(?:[^/]+/.+/|(?:v|e(?:mbed)?)/|.*[?&]v=)|youtu\.be/)([^”&?/ ]{11})%i’, $url, $match); $youtube_id = $match[1]; http://img.youtube.com/vi/<?php echo $youtube_id; ?>/0.jpg // la hinh can lay ?> nhớ thay các thông số cho phù hợp $url = $value[‘url’];  => là url của video youtube http://img.youtube.com/vi/<?php echo $youtube_id; ?>/0.jpg => … Đọc tiếp “Cách lấy ảnh thumbnail youtube tự động”

Cách lấy favicon (icon) của bất kỳ web nào

Có những lúc bạn muốn lấy favicon của 1 website nhưng không biết cách nào để lấy hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cách lấy favicon của web bất kỳ Rất đơn giản bạn chỉ cần gõ link như sau http://www.google.com/s2/favicons?domain=tenwebmuonlay ví dụ mình muốn lấy favicon của trang tinhte.vn mình sẽ gõ http://www.google.com/s2/favicons?domain=tinhte.vn

Lỗi tự nhiên vô trang chủ nó báo 404

Chào các bạn vào 1 ngày đẹp trời tự dưng website của mình hiện lên trang web này không tìm thấy.Lần mò một hồi mới phát hiện ra là khi thiết lập cái theme nó có 1 mục là coming soon page mình đừng chọn gì ở mục này.Vì nó sẽ ưu tiên load trang … Đọc tiếp “Lỗi tự nhiên vô trang chủ nó báo 404”