Câu chuyện cuộc sống #1: Cuộc đời hữu hạn

Chuyện kể rằng,ở vương quốc nọ có một nhà vua muốn tìm kiếm và sưu tầm tất cả các loại sách hay về mọi lĩnh vực để làm giàu kiến thức cho mình.Bằng sự nổ lực của các quan lại và mọi người thì việc này cũng được hoàn thành

Nhà vua đã sưu tầm được 10 kho sách về các lĩnh vực,nhưng với việc triều chính nặng nề vua không thể nào có đủ thời gia để đọc được 10 kho sách này

Vua ra lệnh cho các quan phải biên tập và rút gọn thành 1 kho sách thôi.Bằng sự nỗ lực của các quan ngày đêm làm việc vất vả thì 10 năm sau,công việc này cũng hoàn thành.Khi báo cáo trước vua thì vua cũng than phiền ta làm gì có đủ thời gian để đọc cả kho sách như thế

Cứ thế từ một kho sách các quan cũng đã tóm gọn tích góp lại thành một cuốn nhưng cũng mất thêm 20 năm để thực hiện việc này.Ngày cuốn sách hoàn tất thì cũng là ngày vua hấp hối sắp rời khỏi cõi đời này.Đến lúc này thì vua không thể nào đọc nổi cuốn sách

Vua dặn các quan hãy tóm lại thành 1 câu và nói cho trẫm nghe.Các quan vâng lệnh và đọc lên 1 câu : Sinh,lão,bệnh tử .Vua nghe xong thì băng hà

Trong cuộc sống này nếu chúng ta muốn làm việc gì thì hãy làm ngay khi còn có thể,vì cuộc sống vốn hữu hạn.Việc hôm nay chớ để ngày mai là như thế đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *