Lấy lượt xem bài viết mà không dùng plugin

Có những lúc bạn muốn hiển thị lượt xem cho bài viết của mình,nhưng bạn đang phân vân không biết chọn plugin nào.Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn đoạn code hiển thị lượt xem mà không cần dùng plugin

Bước 1 Bỏ hàm này vào file functions.php

function getPostViews($postID){

$count_key = ‘post_views_count’;

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if($count==”){

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);

return “0 View”;

}

return $count.’ Views’;

}

function setPostViews($postID) {

$count_key = ‘post_views_count’;

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if($count==”){

$count = 0;

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);

}else{

$count++;

update_post_meta($postID, $count_key, $count);

}

}

// Remove issues with prefetching adding extra views

remove_action( ‘wp_head’, ‘adjacent_posts_rel_link_wp_head’, 10, 0);

Bước 2 Bỏ bàm này vào file single.php nằm trong vòng lập

setPostViews(get_the_ID());

Bước 3 gọi hàm này ra những chỗ cần hiển thị

echo getPostViews(get_the_ID());

2 bình luận về “Lấy lượt xem bài viết mà không dùng plugin”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *