Cách import font trong file css

Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách import 1 font vào file css.Trước tiên bạn phải  có các file của font đó thường có định dạng ttf. Sau đó bạn chép đoạn code sau bỏ vào file css Ta dùng cách fomt face @font-face {           font-family: ‘helveticaneue’;           src:url(../font/helveticaneue.ttf);           font-weight: normal;           … Đọc tiếp “Cách import font trong file css”