Cách thêm thẻ (tag) cho post type

Như cách bạn cũng đã biết tag (thẻ) rất có ích cho bạn khi bạn muốn seo bài viết. Vậy phải làm sao để thêm tag vào post type ? Đầu tiên ta phảỉ add thẻ tag vào cho post type bằng cách thêm dòng sau vào ‘taxonomies’ => array(‘post_tag’) Sau đó để hiển thị … Đọc tiếp “Cách thêm thẻ (tag) cho post type”