Thanh cuộn ngang cho bảng trên mobile

Khi bạn muốn bảng hiển thị trên mobile có 1 thanh cuộn nằm ngang trong bảng khi xem bảng trên  điện thoại thì bạn chỉ cần khai báo thuộc tính bảng như sau

.bang1 {
display: block;
overflow-x: auto;
white-space: nowrap;
width: 100%;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *