Thêm tag cho post type

Ta phải add thẻ tag vào cho post type bằng cách thêm dòng sau vào ‘taxonomies’ => array(‘post_tag’)

 

Sau đó để hiển thị tag cho post type ta khai báo đoạn code sau vào file functions.php

function myTagFilter($query) {

$post_type = $_GET[‘type’];

if (is_tag()){

if (!$post_type) {

$post_type = ‘any’;

}

$query->set(‘post_type’, $post_type);

}

return $query;

};

add_filter(‘pre_get_posts’,’myTagFilter’);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *